Origin and growth
Full Details of khap/Gothra/ Matha/ Sthan regarding Maheshwari Samaj. To show Photograph please click on Goddes Name.
#No
Khap
Gotra
Goddess
Location
1
Ajmera
Manans
Nausar Mata
Kaner, Pushkar Valley
2
Asava
Panchans
Asavari Mata
Jaisalmer, Didawana, Kiradu
4
Agiwal
Chandrans
Didwana, Khajedla
5
Aagsuad
Kaschyap
Jakhan Mata
7
Baaldi
Lauras
Garans Sati Mata
Javadnagar
8
Boob
Musayas
Hanumangadh, Lekhasan (Gujarat)
12
Baheti
Sandal Mata, Dhut Mata
Ramgad, Kiralsariya
13
Bajaj
Bhansali
Aasop, Parbatsar, Karmisar
15
Bang
Sodans
Mundva
16
Bhandari
Kaushik
Nemadia, Paladi, Bikaner
17
Bhattad
Bhattayans
Sojat City, Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didavan, Jayal
18
Bhutada
Attalans
Pokharan, Nandval
19
Bhuradia
Achitrans
Daghvant Mata
Kirna Saria
20
Bhansaali
Bhansaali
Sojat City,  Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
21
Chandak
Chandrans
Ossia, Petlaad, Ashani Fort, Nadol
22
Chowkhda
Chandrans
Jevan Mata
Khasa Jodhpur
23
Chachani
Sesans
Daghvant Mata
Kirna Saria
24
Chhaparwal
Kaushik
Tanagaon
25
Daad
Amrans
Hanumangadh, Lekhasan (Gujarat)
27
Darak
Haridrans
Musa Mata
28
Dargad
Gowans
Nemadia, Paladi, Bikaner
30
Dhoot
Fafdans
Likasan
33
Gattani
Dhanans
Sojat City, Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
34
Gadiya
Gaurans
Tanagaon
35
Gilada
Gataumasya
Dayal Mata
Deru
36
Hurkat
Visvant
38
Innani
Sasans
Jasal Mata
40
Jakhetia
Seelans
Sisnay Mata
Mandalgaon
41
Jhanwar
Manmans
Aasop, Parbatsar, Karmisar
43
Kankani
Gataumasya
Mandesar, Riched
44
Kahalia
Kagayans
Likasan
45
Kalantri
Kaschyap
Sojat City,  Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
48
Kalani
Khalans
Sojat City, Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
49
Kabra
Aachitransh
Kuchera
50
Kalia
Jhumrans
Asavari Mata
Jaisalmer, Didwana, Kiradu
51
Khawad
Mugans
Dahadi, Ram Ganj, Didavana, Medta Road
52
Ladha
Seelans
Baakal Mata
Ummednagar, Ossia , Bhilwada Nai Bhagad
53
Lahoti
Kagans
Sojat City, Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
55
Lohia
Fafdans
Shamal Mata
Petaran Patti.
57
Malpani
Bhatyas
Sangal Mata
Bhadaria
58
Mandhania
Jaislani
Manudhani Mata
Didwan
59
Mundhada
Gowans
Mundiyad
60
Mandowara
Vachans
Vahatu Village
61
Maniyar
Kaushik
Dayam Dayavant Mata
Kirnasariya
62
Modani
Sandans
Sojat City, Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didavan, Jayal
64
Navaal
Nandans
Navasan-sati Jakhan Mata
66
Nyati
Nanased
67
Navandhar
Bugdalimb
Pokharan
68
Pallod
Saadans
Sojat City, Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didavan, Jayal
70
Porwar
Nanans
Hanumangad
71
Parwal
Nanans
Dayal Mata
Kinvasar
74
Soni
Dhumrans
Osia, Bagot, Basti
75
Somani
Liyans
Bandhar Mata
Tanagaon
76
Sodhani
Sodhani
Aravali Hills
77
Sarda
Thobdans
Sachhiyay Mata
Ossia
78
Sikchi
Kaschyap
Sachhiyay Mata
Ossia
79
Tavari
Kaschyap
Sojat City,  Chamunda,  Jodhpur, Pushkar Valley, Didawana, Jayal
80
Toshniwal
Kaushik
Toshni, Tivari
81
Totla
Kapilansh
Toshni, Tivari
82
Tapadia
Peeplan
Ossia, Petlaad, Ashani Fort, Nadol

SURAT MAHESHWARI SAMAJ

Shop No. 258, 3rd floor,

The 451 Textile Market,

Ring Road - Surat(Gujarat)

Pin code: 395002

SIGN UP FOR NEWSLETTER@2015 Surat Maheshwari Samaj. All rights reserved.